Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat

deklaracja_domki_letniskowe_2016.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

deklaracja_2020.pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Miasta Jędrzejowa oraz terenów wiejskich Gminy Jędrzejów w 2020 roku.

odpady_miasto_2020.pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Jędrzejów na 2020 rok

odpady_gmina_2020.pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Jędrzejów na 2020 rok

odpady_wielkogabarytowych_i_opony_-_2020r.pdf

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 2020r