Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 
Inspektor Ochrony Danych: Centrum Zabezpieczenia Informacji - Sylwester Cieśla,
 
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce,
 
email: , tel: 512 666 944